FR

NL

       Kruidtuinlaan tussen Gineste en Quetelet

 

Richting Zuid: Op de Kruidtuinlaan worden de voetpaden verbreed en wordt het fietspad verhoogd en verbreed. De vier scheefgegroeide bomen worden vervangen door een nieuwe bomenrij tot voorbij de Financiëntoren.

 

Op de Bischoffsheimlaan worden de voetpaden verbreed en verandert de laterale in een fietsstraat.

 

Richting Basiliek: De bomen blijven allemaal behouden. Er worden busbanen voorzien in elke richting waardoor de bussen aan dezelfde kant rijden als op het Rogierplein en waardoor het verkeer vlotter zal verlopen. Op deze busbanen zijn fietsers in beide richtingen toegelaten. De Galileelaan wordt een esplanade. Tussen de bomenrijen wordt een gemengde zone voor voetgangers en fietsers aangelegd.

2
Nieuws

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning zone 218-May-2017

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning: effectenrapport

Plannen zone 218-May-2017

Plan

Newsletter

Schrijf je hier in.

Follow us
Contacteer ons

Gratis nummer:
0800 94 001 (9u tot 12u)

E-mail: Klik hier